Zima w Mieście
Opublikowany: 27-11-2017. 11:07 Wydział Oświaty i Wychowania

„Zima w Mieście” w roku 2018

Zapraszamy uczniów wawerskich szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do udziału w Warszawskim Programie „Zima w Mieście 2018”, podczas ferii zimowych w terminie od 15 do 26 stycznia 2018 roku (od poniedziałku do piątku).

Program będzie realizowany w ośmiu szkołach podstawowych jako feryjnych placówkach edukacyjnych, w Dzielnicowym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Wawerskim Centrum Kulturyi jego filiach – klubach kultury – jako punktach zajęć specjalistycznych. Dla uczestników programu, placówki przygotowały bogatą ofertę edukacyjno wychowawczą, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne.

Warunkiem korzystania z programu w feryjnej placówce edukacyjnej jest wypełnienie Karty Uczestnika i złożenie jej w wybranej przez rodzica feryjnej placówce edukacyjnej (szkole).

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m.st. Warszawy udział w programie jest bezpłatny, natomiast korzystanie z posiłków jest odpłatne.

Dzienna stawka żywieniowa dla uczestnika programu wynosi 7 złotych (II śniadanie lub podwieczorek i obiad). Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji OPS – na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Wszelkich informacji udzielają kierownicy feryjnych placówek edukacyjnych.

Wykaz szkół, w których będą zorganizowane feryjne placówki edukacyjne podczas tegorocznej akcji 

"Zima w mieście 2018"

Termin

Nazwa feryjnej placówki edukacyjnej

Adres
 i telefon

 15.01.-26.01.2018

Szkoła Podstawowa nr 76

ul. Poezji 5 

tel. 22 872 92 71 

 

15.01.-26.01.2018

Szkoła Podstawowa nr 86

ul. Koryncka 33

tel. 22 812 01 28

 15.01.-26.01.2018

Szkoła Podstawowa nr 124

ul. Bartoszycka 45/47

tel. 22 872 91 18

 15.01.-26.01.2018

Szkoła Podstawowa nr 138

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Pożaryskiego 2

tel. 22 27 711 19

15.01.-26.01.2018

Szkoła Podstawowa nr 109,

ul. Przygodna 2

tel. 22 27 711 23

 15.01.-26.01.2018

Szkoła Podstawowa nr 140

ul. Wilgi 19

tel. 22 615 26 06

 15.01.-26.01.2018

Szkoła Podstawowa nr  218

ul. Michała Kajki 80/82

tel. 22 812 03 93

 15.01.-26.01.2018

Szkoła Podstawowa nr  128

 

ul. Kadetów 15

tel.  22 671 93 87

 

Harmonogram zapisów na Warszawski Program

„Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 

Harmonogram realizacji  Programu „Zima w Mieście 2018”

Data

Etapy rekrutacji/czynności rodzica/prawnego opiekuna

27.11.2017 

08.12.2017 

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów kart  kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w feryjnych placówkach edukacyjnych

18.12.2017

Publikacja w feryjnych placówkach edukacyjnych list uczestników zakwalifikowanych do programu „Zima w Mieście 2018”

18.12.2017 

publikacja wykazu wolnych miejsc

18.12.2017 

26.01.2018 

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów
w ramach wolnych miejsc kart kwalifikacyjnych uczestników programu „Zima w Mieście2018”

02.01.2018

05.01.2018

Wniesienie opłaty za żywienie w ramach warszawskiego programu „Zima w Mieście 2018” przez rodziców prawnych /opiekunów uczniów zakwalifikowanych w feryjnych placówkach edukacyjnych

 
 
Pliki do pobrania   

 

 

Kalendarz
Pop. Styczeń 2018 Nast.
PnWtŚrCzPtSoN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Mapa Dzielnicy