REFORMA SYSTEMU EDUKACJI - SIEĆ SZKÓŁ W DZIELNICY WAWER
 
Informacja Zarządu Dzielnicy Wawer
dotycząca planowanych zmian w sieci szkół podstawowych,
związanych z reformą systemu edukacji

I. Zgodnie z  zapisami ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi

1.    Szkoła Podstawowa nr 76 w Zespole Szkół nr 111,

2.    Szkoła Podstawowa nr 86 w Zespole Szkół nr 116,

3.    Szkoła Podstawowa nr 109,

4.    Szkoła Podstawowa nr 124,

5.    Szkoła Podstawowa nr 128,

6.    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 138,

7.    Szkoła Podstawowa nr 140 w Zespole Szkół nr 120,

8.    Szkoła Podstawowa nr 195 w Zespole Szkół nr 115,

9.    Szkoła Podstawowa nr 204 w Zespole Szkół nr 70,

10. Szkoła Podstawowa Oddziałami Integracyjnymi nr 216,

11. Szkoła Podstawowa nr 218,

II. Zgodnie z zapisami ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum:

1.    Gimnazjum nr 101, w Zespole Szkół nr 111,

2.    Gimnazjum nr 102, w Zespole Szkół nr 116,

3.    Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 114,

4.    Gimnazjum nr 104, w Zespole Szkół nr 120,

5.    Gimnazjum nr 105, w Zespole Szkół nr 115,

6.    Gimnazjum nr 106, w Zespole Szkół nr 70.

III. Zgodnie z zapisami ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe”, z dniem 1 września 2017 r., zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. 

Proponuje się włączenie następujących gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych:

1.    Gimnazjum nr 101 w Zespole Szkół nr 111, przy ul. Poezji 5 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 76  przy ul. Poezji 5,

2.    Gimnazjum nr 102 w Zespole Szkół nr 116, przy ul. Wichrowej 4 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33;

3.    Gimnazjum nr 104 przy ul. Wilgi 19, do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi 19;

4.    Gimnazjum nr 105 w Zespole Szkół nr 115, przy ul. Króla Maciusia 5 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 195, przy ul. Króla Maciusia 5,

5.    Gimnazjum nr 106 w Zespole Szkół nr 70, przy ul. Bajkowej 17/21 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 204, przy ul. Bajkowej 17/21.

IV. Zgodnie z zapisami ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” z dniem 1 września 2017 r. proponuje się włączenie Gimnazjum z Oddziałami  Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 103 w Zespole Szkół nr 114, przy ul. Alpejskiej 16 do XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16. 

V. Zgodnie z zapisami ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” począwszy od roku szkolnego 2017/2018 ze względu na przepełnienie Szkoły Podstawowej nr: 218, w klasach VI i VII Szkoły Podstawowej nr 218, zajęcia dydaktyczne będą zorganizowane w drugim budynku, mieszczącym się przy ul. Alpejskiej 16.

 

Mapa obwodów Szkół Podstawowych dla Dzielnicy Wawer

 

Komunikat nr 1 Dyrektora Biura Edukacji w sprawie wdrażania reformy oświatowej w m.st. Warszaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz
Pop. Styczeń 2018 Nast.
PnWtŚrCzPtSoN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Mapa Dzielnicy